English Version
当前位置: 首页>>文件管理中心>>正文
关于调整广西大学中国—东盟研究院管理的通知
2018-09-27 10:57  

校属各单位:

经研究决定,广西大学中国—东盟研究院(以下简称“研究院”)挂靠广西大学国际学院管理,不设固定编制,不定行政级别,不另外安排场地。

聘任范祚军同志担任院长,王玉主同志担任执行院长;罗传钰、程成、赵慧三位同志担任副院长。

特此通知。

 

 

                                       广西大学 

                                     2018729

 

 

关闭窗口
 
广西大学版权所有版权: Copyright@2013
制作维护:广西大学信息网络中心 E_mail:webmaster@gxu.edu.cn